Ajornament de les eleccions per a la renovació dels consells escolars

Enguany s’havien de celebrar les eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars, que s’organitzen el mes de novembre dels anys parells en els centres educatius.  

El Departament d’Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha pres la resolució d‘ajornar per un any la convocatòria d’aquestes eleccions, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l’escola com un entorn segur.   Així, els i les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació, se’ls prorrogarà el mandat fins a la celebració de les eleccions.

Més informació a la web del Departament