Comissió fòrum

Membres de la comissió: Alba Martinez | Anna Bullich | Maria Trullàs | Mar Saperes

S’organitzen fòrums i tallers participatius que ens poden ajudar a resoldre problemes o a adquirir coneixements sobre algun tema que ens inquieta o ens angoixa. I s’organitzen activitats com taules rodes, xerrades…
Adreceu-vos a nosaltres per a fer qualsevol suggeriment, reclamació o comentari. Podeu fer-ho a través de l’adreça informacio@ampalaroda.cat

Notícies de la comissió