Contacte

Horari de Secretaria

Dilluns:de 15 a 18h.

De dimarts a divendres: de 9 a 13h.
 93 785 07 98
 secretaria@ampalaroda.cat

ADRECES DE CORREU AFA LA RODA
S’han creat noves adreces de correu per a afavorir una comunicació més directa amb les diferents unitats organitzatives de l’AFA de La Roda.
Són aquestes:
junta@ampalaroda.cat
secretaria@ampalaroda.cat
tresoreria@ampalaroda.cat
forumdelaroda@ampalaroda.cat
biblioteca@ampalaroda.cat
extraescolars@ampalaroda.cat
menjador@ampalaroda.cat
festes@ampalaroda.cat
informacio@ampalaroda.cat