Dades sobre la COVID-19 als centres educatius

Us oferim enllaços per a consultar les dades interactives que publica el Departament d’Educació sobre la situació actual dels casos COVID-19 als centres educatius.

Dades sobre la COVID-19 a l’Escola La Roda

Dades sobre la COVID-19 a tots els centres educatius de Catalunya