El treball en equip que fa funcionar la biblioteca de l’escola

La funció de la Comissió de Biblioteca de la nostra escola és presentar propostes atractives d’animació lectora pera al claustre, alumnes i la resta de la comunitat escolar, així com suggerir compres de llibres.
Tot seguit us expliquem què fem i com funcionem.

https://bibliotecaescolalaroda.blogspot.com/2021/03/el-treball-en-equip-que-fa-funcionar-la.html