Organització de l’AFA

Com ens organitzem?

 • Delegats i delegades de cada classe. Pares i mares que dinamitzen el grup de famílies i que canalitzen les seves inquietuds.
 • Membres de les Comissions de l’AFA. Pares i mares voluntaris.
  • Comissió d’Informació: pàgina web, xarxes socials i butlletí electrònic (La Roda LINKS).
  • Comissió del Fòrum: organitza xerrades i tallers sobre temes d’interès per les famílies.
  • Comissió de Festes i Cultura: organitza el Carnestoltes, la Festa Major de l’escola, etc.
  • Comissió d’Extraescolars i Esports: organitza l’acollida matinal i les activitats extraescolars.
  • Comissió de Biblioteca: fa el manteniment dels llibres i el material de la Biblioteca de l’escola i organitza l’intercanvi de llibres per Sant Jordi.
  • Comissió de Menjador: fa el seguiment del funcionament del menjador escolar amb l’empresa que el gestiona.
 • Junta Permanent. Equip de pares i mares que dediquen un temps voluntari per a fer el seguiment dels temes propis de l’Associació, coordinar-se amb l’equip directiu del centre, el consell escolar de ciutat, el PAME, la FAPAC, etc.
 • Membres del Consell Escolar. Pares i mares escollits democràticament i que representen el sector famílies en les reunions del Consell Escolar.
 • Professionals contractats per l’AFA. Secretària de l’AFA (Noemí Rueda), especialista en Expressió Corporal, bibliotecària.

Funcionament de l’organització

La Junta Permanent es reuneix cada mes per a fer el seguiment dels temes encarregats per l’assemblea de socis i l’equip de coordinació, alhora que pot proposar iniciatives als membres de l’AFA i als seus equips.

L’Equip de Coordinació es reuneix cada trimestre per:

 • Establir i fer el seguiment de les prioritats i objectius de cada curs.
 • Debatre les decisions i les preses de posició de l’AFA en el seu funcionament ordinari, sempre que sigui possible.
 • Consensuar determinades decisions que afectin tota l’AFA.
 • Aportar temes per a les Assemblees de l’AFA i per al Consell Escolar.
 • Compartir informacions de les comissions i dels cursos.

Les Assemblees es fan, com a mínim, un cop l’any. Bàsicament haurien de girar entorn a dos eixos:

 • Establir democràticament els objectius del curs en funció de les necessitats que detectem i de les idees que puguem tenir entre tots i totes.
 • Debatre, acordar i revisar a què destinem els recursos de l’AFA.

Quota de l’Associació

25.00 € al trimestre per família.