Salutació

Benvinguts a la pàgina web de l’AFA de l’escola La Roda

ampa-escola-la-roda-dissabte-3-de-mar-jornada-de-portes-obertes-a-la-roda-202447-medEn aquesta pàgina hi podràs trobar informació de la nostra associació, podràs conèixer les activitats que realitzem, revisar les actes de les reunions, accedir a les fotografies de les sortides de cada curs i activitats de les comissions, buscar recursos per realitzar activitats amb la teva família, reflexionar sobre el món de l’educació i sobre l’aportació que els pares i mares podem fer per ajudar els nostres infants a fer-se grans i ser feliços, contactar amb totes les famílies implicades a l’AFA… i moltes coses més.

Escola La Roda

La Roda és una escola al servei de l’educació dels nens i de les nenes de la ciutat de Terrassa, ubicada al barri de Sant Pere. Va néixer com a escola privada, en el curs 1969-70, sense afany de lucre; més tard s’organitzà com a cooperativa de mestres.

Com a membre del CEPEPC – Col·lectiu d’escoles per l’Escola Pública Catalana – ha lluitat per a la seva integració a la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya.

El setembre de 1988 va iniciar la seva nova etapa. El gener de 1994 es va traslladar a l’actual edifici (c/Salmerón 225-249) junt amb l’altra antiga escola pública del barri, CEIP Genescà, al servei de l’educació des de l’any 1931.

  • La Roda és una escola catalana en llengua i continguts, arrelada a la història i a la realitat nacional de Catalunya, ben oberta i solidària amb tots els pobles i les seves cultures.
  • La Roda es gestiona amb la participació de tots els sectors implicats (famílies, mestres, alumnes i personal d’administració i serveis), segons les competències que els són pròpies..
  • Els i les mestres organitzen els seu treball en equip.
  • L’escola promou les actituds democràtiques.
  • La Roda respecta tota opció ideològica i religiosa, però s’oposa a tot tipus d’adoctrinament i manipulació; defuig qualsevol discriminació.
  • La Roda facilita l’adquisició d’una base cultural sobre el fet religiós.
  • La Roda promou el respecte als Drets Humans, els Drets dels Infants i a les llibertats fonamentals.
  • La Roda està atenta als canvis derivats del fet migratori: el respecte personal, el coneixement cultural mutu i la necessària atenció pedagògica.
  • La Roda té com a objectiu fonamental el desenvolupament actiu de totes les capacitats dels infants. Aquestes capacitats els han de permetre de contribuir a la realització d’una societat on les persones puguin progressar i gaudir dels resultats positius del procés històric de la nostra societat.

Pots visitar la web de l’escola per tenir més informació.