Comissió de socialització

Projecte de socialització de llibres de text

Membres de la comissió: Berta Torné | Raquel Caballero |Gemma Màrquez | Rebeca Cinta |

La socialització de llibres de text és un projecte en el qual s’involucren tots els membres de la comunitat educativa del nostre centre : professors, mares, pares i alumnes. Consisteix en transferir la propietat privada d’aquestes eines d’aprenentatge a la comunitat educativa escolar, és a dir, es compren els llibres que cal però passen a ser de tots i de totes i es deixen a l’escola per ser reutilitzats, i no caldrà tornar-los a comprar durant un anys.

El projecte es fonamenta en raons d’ordre pedagògic, ecològic i econòmic.

Avui el llibre de text ja no és, com havia estat en altres èpoques, el compendi del saber i de la saviesa d’una època. Avui, les fonts d’informació i de formació són molt plurals, fins i tot controvertides; cal capacitar els infants des de ben menuts per a la recerca, per a la crítica i per a la selecció d’informació.

D’altra banda, cada dia hi ha més gent interessada pels problemes mediambientals; sembla necessari un canvi de l’estil de vida. La norma de les tres erres pot orientar la nostra conducta en relació als recursos naturals i energètics: reduir, reutilitzar i reciclar. El projecte de socialització de llibres de text s’inscriu en aquesta actitud de responsabilitat i la fomenta: cal saber compartir i respectar les coses que són de tots. El progrés ha des ser sostenible i solidari, o no hi ha progrés possible.

I l’aspecte econòmic: Les despeses familiars amb els llibres de text són força elevades. En canvi, les dotacions destinades a la renovació i actualització de les biblioteques escolars són gairebé inexistents. Un projecte racionalitzat pot estalviar despeses familiars i, al mateix temps, col·laborar a fer de les biblioteques o mediateques una peça clau del procés educatiu.