Suspeses les activitats extraescolars de l’escola

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu ahir va sortir publicada la “RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya”

Aquestes mesures afecten a les activitats que es realitzen a l’escola. Ho especifica en el punt 12 de la resolució:“-12 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).…Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva. …”

D’aquesta manera, al no ser possible fer coincidir els grups de convivència estable d’extraescolars amb els ja definits a l’horari lectiu, queden suspeses totes les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola.

Aquesta mesura és per un període inicial de 15 dies. Us farem saber tots els canvis que es produiexin.Des de l’AFA ja se us informarà de quina manera seran recompensats econòmicament aquests dies.

D’altra banda, també queda suspès el curset de natació pels infants d’Infantil (P3,P4 i P5) durant aquests 15 dies. El Club Natació Terrassa ha hagut de tancar les seves portes.El que SÍ continua funcionant és el servei d’acollida matinal i el servei de menjador. Sempre mantenint els grups de convivència estable. Aquestes serveis es consideren essencials per conciliar la vida familiar i laboral.

Per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició.Atentament Escola La Roda i AFA La Roda.